Abonnementen

 

Een abonnement van de Stichting voor Kamermuziek Wageningen geeft in principe* vrije toegang tot de zeven reguliere concerten, is ongeplaceerd en niet persoonlijk. De abonnementsprijzen blijven hetzelfde als in het vorige seizoen.

  • kosten abonnement seizoen 2016 – 2017
  • idem scholieren/studenten tot 27 jaar/CJP-ers
  • extra kosten Jong Talentserie seizoen 2016 – 2017
  • idem scholieren/studenten tot 27 jaar/CJP-ers
  • € 80,-
  • € 40,-
  • € 17,-
  • € 8,50

Jong Talentserie

Abonnementhouders met belangstelling voor de Jong Talentserie kunnen hierop intekenen door bovenop het bedrag voor het reguliere abonnement het extra bedrag over te maken. Zij ontvangen dan een abonnement ‘plus’, dat recht geeft op toegang* tot zowel de reguliere concerten als de ‘Jong Talent’ concerten.

Voortzetting Abonnement

Abonnementhouders hebben het recht op voortzetting van hun abonnement in het daaropvolgende jaar. Betaling kan direct geschieden op rekeningnummer NL97 INGB 0003537901 t.n.v. de penningmeester SKW. De betaling dient vóór 1 september binnen te zijn. Wie na 1 september betaalt, komt onderaan de wachtlijst te staan. De abonnementen (plus) worden medio september verstuurd.

*toegang: de ’10-voor-8-regel’

De concerten van de Stichting voor Kamermuziek Wageningen genieten een grote belangstelling. Daarom hebben we toegangsregels moeten invoeren. Vanaf 19:30 uur worden aan belangstellenden en vanaf 19:50 uur ook aan abonnementhouders volgnummers verstrekt, die vanaf 19:51 uur recht geven op een plaats in de Aula, echter voor zover daar plaatsen beschikbaar zijn. Er wordt dus tot uiterlijk 10-voor-8 voor de abonnementhouders een plaats vrijgehouden. Kom daarom ook als abonnementhouder vooral op tijd! In het uitzonderlijke geval dat de zaal al voor 19:50 uur helemaal vol is, heeft een abonnementhouder recht op een restitutie van € 12,- per concert, die hij meteen aan de kassa kan verkrijgen. Bij de ‘Jong Talent’-concerten en bij het concert in Theater Junushoff geldt de 10-voor-8-regel niet.

Het concert in Theater Junushoff begint om 20:15 uur, wij hebben afgesproken dat de zaal om 20:00 uur open gaat.