Bestuur Stichting voor Kamermuziek Wageningen

 

Martien Cohen Stuart, voorzitter
Renee ter Braake, secretaris
Paul Davidson, penningmeester
Jan Water, abonnementen
Arnout Besier, algemeen
Joke van Sonsbeek, algemeen
Mária Trinn, algemeen
Paul Bloem, algemeen

Stichting voor Kamermuziek Wageningen

Bent u benieuwd naar de evaluatie van het programma van vorig jaar? Bekijk dan nu de Evaluatie 2015-2016.

De Stichting voor Kamermuziek Wageningen heeft de status van culturele ANBI (algemeen nut beogende instelling). Dit betekent dat een gift aan de SvKW fiscaal aantrekkelijk kan zijn.

Klik hier voor de wettelijk verplichte gegevens in het kader van de ANBI-status.