Abonnementen

Met een abonnement op de Kamermuziek Wageningen geniet ook u dit seizoen van prachtige muziek

We hebben een algemeen abonnement voor negen concerten, dit zijn de reguliere concerten èn de jong talentconcerten. Wilt u alleen de reguliere concerten bezoeken, dan is er het beperkte abonnement. Het programma is altijd zeer gevarieerd en dit jaar zijn alle concerten in de grote zaal van Junushoff op de maandagavond. De zaal is open vanaf 20.00 uur en het concert begint om 20.15 uur.

Aanschaf abonnement

Neem voor een abonnement contact op met de heer Jan Water van het abonnementensecretariaat. Telefoon 0317 416 405 of e-mail abonnementen@kamermuziekwageningen.nl.  Met een abonnement bent u zeer voordelig uit, maar losse kaarten zijn ook mogelijk. Die koopt u via de website van Junushoff of aan de zaal. De kassa is een uur voor aanvang van het concert open.

Prijzen abonnement voor het seizoen 2018 – 2019
Algemeen abonnement
reguliere èn jong talentconcerten
9 concerten
Volwassenen € 125,00
Iedereen tot en met 27 jaar € 62,50

 

Beperkt abonnement:
alleen de reguliere concerten
Volwassenen € 105,00
Iedereen tot en met 27 jaar €52,50

Alle prijzen zijn inclusief garderobe en een pauzedrankje.

Abonnementhouders hebben het recht op voortzetting van hun abonnement in het daaropvolgend seizoen.

Het Behn Quartet speelt op 5 november 2018

Betaling

Maak het bedrag over op banknummer NL97 INGB 0003 5379 01 ten name van Stichting voor Kamermuziek Wageningen, onder vermelding van de naam van de abonnees en het aantal en soort abonnementen dat u wenst. De betaling dient vóór 1 september binnen te zijn.

Wanneer ontvangt u de abonnementskaarten?

De abonnementskaarten worden eind september verstuurd, in ieder geval ruim op tijd voor het eerste concert op 15 oktober.

 

Opmaak 22-5-2018