Barokorkest Concerto d’Amsterdam

Datum en tijd
Datum - 23/11/2020
Tijd - 15:30 - 20:15

Locatie
Theater Junushoff in Wageningen

Categorie


SOLO & TUTTI

Het woord ‘Concerto’ stamt af van het Latijnse concertare, dat strijden of wedijveren betekent, heel erg van toepassing dus op het programma ‘Solo e Tutti’. Niet alleen wedijveren solisten en orkest om de gunst van de luisteraar –  waarbij de solisten niet terugdeinzen voor vuurwerk en explosies – maar ook tussen de solisten onderling botert het niet helemaal: fluitiste Marion Moonen en violist Stefano Rossi spelen elk hun virtuoze concert, gaan daarna op de vuist in Telemanns concert voor fluit en viool, waarna de viool een van Bachs bekendste fluitstukken, de suite in b, aan de fluit ontfutselt en een toon lager speelt in een versie voor viool en orkest. Hobo en viool bereiken uiteindelijk een evenwicht in het concert voor hobo en viool van Bach. De fagottist ziet het hoofdschuddend aan en slaapt temidden van alle geweld, na wat onrustige dromen, rustig door in ‘la Notte’ (de Nacht).

Concerto d’Amsterdam bestaat uit een groep gedreven musici die zich hebben gespecialiseerd in de historische uitvoeringspraktijk. De focus ligt op de zeventiende en achttiende eeuw en de musici spelen op instrumenten uit die tijd of kopieën daarvan.

Er wordt een keuze gemaakt uit het programma zodat het ruim een uur duurt.

werken van Bach, Telemann, Vivaldi