concert

over ‘Portrait of Life’ van Sam Wamper op 5 november a.s.

Tussen Haydn en Sjostakovitsj staat op 5 november een hedendaags werk op het programma: Het strijkkwartet Portrait of Life van Sam Wamper. Portrait of Life was het verplichte werk voor alle strijkkwartetten tijdens het Orlando Concours in 2017. De titel van de delen zijn niet autobiografisch, maar Wamper heeft getracht een muzikaal portret van ‘het leven’ te maken. Wamper vertelt hierover:

“Ik heb getracht de verschillende levensfasen muzikaal uit te beelden alsof ik een schilder ben die een portret schildert van de mens in verschillende levensfasen. Een geboorte (deel I): het ontstaan van de geest is iets esoterisch, iets lichtvoetigs dat op een gegeven moment (letterlijk) aardt. Het opgroeien (deel II) gaat gepaard met vallen en opstaan, struikelend leren lopen, ritmische oneffenheden, fouten maken en weer door. Het nest verlaten (deel III) is gebaseerd op de verzelfstandiging van het individu, het vinden van een eigen (muzikale) identiteit. Nog steeds zoekende, maar met een duidelijkere richting.”

En over het componeren voor strijkkwartet:”Het is schitterend om voor dit instrumentarium te schrijven omdat met deze instrumenten bijna alles mogelijk is. The sky is the limit: er is een homogene klank over het hele register (van cello tot viool) en er zijn talloze kleurrijke speeltechnieken die de veelvuldigheid van expressie nog verder vergroten. Dit maakt het tegelijkertijd ook een uitdaging iets te schrijven dat muzikaal interessant is, zonder dat het een ‘etude voor hedendaagse technieken’ wordt. Als tweede geldt dat ‘het strijkkwartet’ een instituut is. Er zijn zóveel meesterwerken voor dit instrumentarium geschreven, dat je stevig in je schoenen moet staan om daar iets aan toe te voegen.
Ik heb mijn best gedaan!”