Over ons

Het bestuur van Stichting voor Kamermuziek Wageningen bestaat uit de volgende personen

Thom Kuyper, voorzitter
Renee ter Braake, secretaris, abonnementen
Paul Bloem, penningmeester
Joke van Sonsbeek, algemeen
Mária Trinn, algemeen

Voor vragen of opmerkingen kunt u altijd contact met ons opnemen.

Lees hier de persoonlijke evaluatie van Renee ter Braake van het programma van twee jaar geleden, ons jubileumjaar 2019 – 2020. In seizoen 2020 – 2021 heeft er slechts één concert plaatsgevonden.

Steun en donaties

De Stichting voor Kamermuziek Wageningen heeft de status van culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit betekent dat een gift aan onze stichting fiscaal aantrekkelijk kan zijn. Op de website van de Belastingdienst staan de voorwaarden waaronder u een gift aan een ANBI mag aftrekken van uw belastingaangifte.

Klik hier voor de wettelijk verplichte gegevens in het kader van de ANBI-status.

Stichting voor Kamermuziek Wageningen is heel dankbaar voor de prettige samenwerking met Theater Junushoff.

Junushoff Kamermuziek Wageningen