Over ons

Het bestuur van Stichting voor Kamermuziek Wageningen bestaat uit de volgende personen

Thom Kuyper, voorzitter
Renee ter Braake, secretaris, abonnementen, programmering
Paul Bloem, penningmeester
Joke van Sonsbeek, algemeen
Mária Trinn, algemeen

Voor vragen of opmerkingen kunt u altijd contact met ons opnemen.

Lees binnenkort hier de persoonlijke evaluatie van Renee ter Braake van de concerten van seizoen 2023 – 2024. 

Steun en donaties

De Stichting voor Kamermuziek Wageningen heeft de status van culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Daarom geldt bij een periodieke schenking de verhoogde fiscale aftrek in box 1 op grond van de Geefwet. Dit is een schenking van een vast bedrag gedurende ten minste vijf jaar. U mag de schenking voor het berekenen van uw fiscale aftrek jaarlijks met 25% verhogen. Sinds 1 januari 2014 is er geen notariële akte meer nodig en hoeft de schenking slechts te worden vastgelegd in een schenkingsovereenkomst. Die kunt u HIER downloaden. Meer informatie bij de penningmeester: Paul Bloem, penningmeester@kamermuziekwageningen.nl

Klik hier voor de wettelijk verplichte gegevens in het kader van de ANBI-status.

Stichting voor Kamermuziek Wageningen is heel dankbaar voor de prettige samenwerking met Theater Junushoff.

In het kader van de ‘Regeling ter tegemoetkoming van geleden verlies door COVID-19-maatregelen Compensatieregeling 3’ heeft Kamermuziek Wageningen een bijdrage ontvangen van het Fonds Podiumkunsten, waarvoor grote dank.

Junushoff Kamermuziek Wageningen