Een stukje geschiedenis

Bijna 100 jaar geleden, in 1919, startte de (toen) Vereniging Voor Kamermuziek Wageningen met het organiseren van concerten in Junushoff. Het oude Junushoff was op 27 mei 1880 geopend “…voor winter- en zomersociëteit, concerten, comedie, talrijke bijeenkomsten en openbare vermakelijkheden”. Tot aan de 2e Wereldoorlog vonden ook de concerten van de Kamermuziek in Junushoff plaats en – naar wij aannemen – ook in de jaren vlak na 1945. De geschiedenis van Junushoff is terug te vinden op Wiki Wageningen.

Klik op het onderstaande plaatje en lees de brief van het bestuur aan de leden van de Kamermuziek uit 1937.

Van Junushoff naar Aula

In 1948 brandde Junushoff tot de grond toe af. Helaas is het archief van de vereniging/stichting Kamermuziek niet meer compleet. Hierdoor weten wij niet waar de concerten in de jaren daarna plaatsvonden. Eind jaren ’50 kwam de Aula aan de Generaal Foulkesweg als concertlocatie in beeld. Na een verbouwing en nog een tijdelijke ‘uithuisplaatsing’ organiseerde Kamermuziek Wageningen daar vanaf seizoen 1967 – 1968 tot en met seizoen 2017 – 2018 vrijwel onafgebroken haar concerten.

En weer terug naar Junushoff

De doorstart in Theater Junushoff in seizoen 2018 – 2019 is voor iedereen – publiek, musici, bestuur – flink wennen geweest. Het is fijn dat Junushoff ons van meet af aan met open armen ontvangt en alle medewerking verleent. Qua programmering blijft de Kamermuziek volledig zelfstandig. In allerlei opzichten zijn we er op vooruit gegaan, bijvoorbeeld de faciliteiten voor de musici zijn aanzienlijk beter. Bovendien is er de mogelijkheid van een drankje voorafgaand aan en na afloop van het concert, ook voor de musici. “We zijn meer een avondje uit” is een reactie die we veel horen. Op de dag zelf is er meer tijd om het concert voor te bereiden. Het bestuur is er daarom van overtuigd dat er als vanouds veel te genieten valt op de kamermuziek-maandagavonden!