algemeen

Een stukje geschiedenis

Bijna 100 jaar geleden, in 1919, startte de (toen) Vereniging Voor Kamermuziek Wageningen met het organiseren van concerten in Junushoff. Het oude Junushoff was op 27 mei 1880 geopend “…voor winter- en zomersociëteit, concerten, comedie, talrijke bijeenkomsten en openbare vermakelijkheden”. Tot aan de 2e Wereldoorlog vonden ook de concerten van de Kamermuziek in Junushoff plaats en – naar wij aannemen – ook in de jaren vlak na 1945. De geschiedenis van Junushoff is terug te vinden op Wiki Wageningen.

Klik op het onderstaande plaatje en lees de brief van het bestuur aan de leden van de Kamermuziek uit 1937.

Van Junushoff naar Aula

In 1948 brandde Junushoff tot de grond toe af. Helaas is het archief van de vereniging/stichting Kamermuziek niet meer compleet. Hierdoor weten wij niet waar de concerten in de jaren daarna plaatsvonden. Eind jaren ’50 kwam de Aula aan de Generaal Foulkesweg als concertlocatie in beeld. Na een verbouwing en nog een tijdelijke ‘uithuisplaatsing’ organiseerde Kamermuziek Wageningen daar vanaf seizoen 1967 – 1968 tot en met seizoen 2017 – 2018 vrijwel onafgebroken haar concerten.

En weer terug naar Junushoff

De doorstart in Theater Junushoff in seizoen 2018 – 2019 zal voor iedereen – publiek, musici, bestuur – flink wennen zijn. Het is fijn dat Junushoff ons van meet af aan met open armen ontvangt en alle medewerking verleent. Qua programmering blijft de Kamermuziek volledig zelfstandig. In allerlei opzichten gaan we er op vooruit, want de faciliteiten voor de musici zijn beter. Bovendien is er de mogelijkheid van een drankje voorafgaand aan en na afloop van het concert, ook voor de musici. Op de dag zelf is er meer tijd om het concert in de zaal voor te bereiden.

Qua akoestiek gaan we er in Junushoff helaas op achteruit. We hopen echter dat u, het publiek, de technici van Junushoff en het bestuur de tijd gunt om via ‘trial and error’ het best mogelijke uit het akoestische systeem te halen. Het bestuur is er van overtuigd dat er dan als vanouds veel te genieten valt op de kamermuziek-maandagavonden!