Concertlocaties

Honderd jaar geleden, in  oktober 1919, startte de (toen) Vereniging Voor Kamermuziek Wageningen met het organiseren van concerten in Junushoff. Het oude Junushoff was op 27 mei 1880 geopend “…voor winter- en zomersociëteit, concerten, comedie, talrijke bijeenkomsten en openbare vermakelijkheden”. Tot aan de 2e Wereldoorlog vonden ook de concerten van de Kamermuziek in Junushoff plaats en ook weer vanaf seizoen 1946/1947. De geschiedenis van Junushoff is terug te vinden op Wiki Wageningen.

Het ging de Vereniging voor Kamermuziek Wageningen in die tijd niet altijd voor de wind. Klik op het onderstaande plaatje en lees de brief van het bestuur aan de leden van de Kamermuziek uit 1937.

Van Junushoff naar Aula

Vlak na de 2e Wereldoorlog vonden de kamermuziekconcerten plaats in het City-theater en Theater Junushoff. In 1948 brandde Junushoff tot de grond toe af. Eind jaren ’40 kwam de Aula aan de Generaal Foulkesweg voor het eerst als concertlocatie in beeld.  Een aantal jaren met concerten afwisselend in Junushoff en de Aula volgden. Na een verbouwing en nog een tijdelijke ‘uithuisplaatsing’ organiseerde Kamermuziek Wageningen daar vanaf seizoen 1967 – 1968 tot en met seizoen 2017 – 2018 vrijwel onafgebroken haar concerten.

En weer terug naar Junushoff

De doorstart in Theater Junushoff in seizoen 2018 – 2019 is voor iedereen – publiek, musici, bestuur – flink wennen geweest. Het is fijn dat Junushoff ons van meet af aan met open armen ontvangt en alle medewerking verleent. Qua programmering blijft de Kamermuziek volledig zelfstandig. In allerlei opzichten zijn we er op vooruit gegaan, de faciliteiten voor de musici bijvoorbeeld zijn aanzienlijk beter. Bovendien is er de mogelijkheid van een drankje voorafgaand aan en na afloop van het concert, ook voor de musici. “We zijn meer een avondje uit” is een reactie die we veel horen. Op de dag zelf is er meer tijd om het concert voor te bereiden. Het bestuur is er daarom van overtuigd dat er als vanouds veel te genieten valt op de kamermuziek-maandagavonden!