Vragen over de akoestiek?

Van een van onze trouwe bezoekers kregen wij een lange mail met kritiek over o.a. de akoestiek in Theater Junushoff. Ons antwoord is – denken wij – voor iedereen interessant en relevant. Een selectie uit onze mail terug:

[…] Junushoff beschikt sinds de laatste verbouwing over een akoestisch systeem dat akoestiek toevoegt aan het geluid dat van het podium af komt. Het is niet zo dat alles verdwijnt in de toneeltoren of dat de doeken een dempende werking hebben. Dat was vroeger zo, maar nu maakt het niet meer uit. Het geluid wordt bij wijze van spreken opgenomen en in real time voorzien van akoestiek de zaal ingestuurd. Qua akoestiek kunnen we zelfs kiezen welke nagalmtijd we wensen. 

Tijdens de repetitie voorafgaand aan het concert test een van de bestuursleden samen met de technicus altijd de stand van het akoestisch systeem. De microfoons die het geluid opnemen staan/hangen vlak achter de rand van het podium, en we zijn nog een beetje zoekende waar de musici het beste kunnen staan of zitten. Zitten ze te dichtbij, dan werkt het systeem niet goed, zitten ze te ver weg, dan is de verleiding groot om extra hard te gaan spelen. Een piano in het ensemble maakt het extra ingewikkeld. […] Overigens zijn de musici tot nu toe unaniem enthousiast over de zaal en de akoestiek.

Ook kan het qua geluid uitmaken waar je als publiek zit in de zaal. Ook dat is een kwestie van uitproberen. Het is beslist niet zo dat je persé vooraan moet zitten. Wij horen goede berichten over het balkon en het geluid daar.  

Wat betreft het pas om 20:00 uur opengaan van de zaal, we zijn te gast bij Junushoff  en daarom moeten we ons aanpassen aan de regels die zij hebben. Ook in de Aula stonden er altijd voor de deuren opengingen rijen mensen op de trap te wachten. Daar wilde men vooraan zitten voor een beter zicht. Een van de grote voordelen van Junushoff vind ik dat je in het café beneden voorafgaand aan het concert een kopje koffie kunt drinken (en ook na afloop kun je daar wat drinken). We raden iedereen aan daarvan te genieten en pas naar de zaal te gaan als hij echt open is.

Het bestuur van de SvKW