Home

 

Welkom bij de kamermuziekserie van Wageningen!

De Stichting voor Kamermuziek Wageningen (SvKW) organiseert in het seizoen 2018 – 2019 weer een serie van zeven concerten plus twee concerten met ‘Jong Talent’, alle op de maandagavond. Met ingang van dit seizoen vinden alle concerten plaats in de Grote Zaal van Theater Junushoff aan het Plantsoen.

Oproep: de SvKW is op zoek naar nieuwe abonnees

De concerten in seizoen 2018-2019  zullen plaatsvinden in  Theater Junushoff. Hiermee is de ledenstop komen te vervallen. De Stichting voor Kamermuziek Wageningen wil  graag nieuwe abonnees verwelkomen.

Inhoud versus marketing

Wat zijn wij in Wageningen toch gezegend met een belangstellend, kritisch en deskundig publiek. U als abonnementhouder staat open voor heel veel soorten en genres klassieke muziek, en onze zaal zit eigenlijk altijd vol. Om ons heen zien we meer en meer dat de keuze van de musici en het repertoire bepaald wordt door de verkoopbaarheid ervan. De marketeer lijkt belangrijker geworden dan de programmeur, in veel gevallen. Er komen bijna alleen nog bekende namen, die vervolgens het bekende repertoire spelen. Terwijl het zo leuk is je te laten verrassen door een opkomend talent, of enthousiast te raken over een stuk van een componist van wie je nog nooit hebt gehoord. Gelukkig is het programma van de Kamermuziek Wageningen ook in 2017 – 2018 uitsluitend gebaseerd op inhoudelijke keuzes. Dat hopen we nog heel lang zo te kunnen houden!

 

Hieronder kunt u de tekst vinden, die maandag avond 9 april door Arnout Besier is uitgesproken

Afscheidswoorden bij laatste Aula concert 9/4/2018

Namens het Bestuur van de Stichting Kamermuziek Wageningen heet ik U van harte welkom om onze gezamenlijke Zwanenzang in onze Aula met een prachtig concert te vieren. Onze voorzitter verzorgt momenteel  in China de goede wetenschappelijke banden van de WUR met China en vandaar dat ik U kort mag toespreken. Naast onze trouwe vriendenkring van kamermuziekliefhebbers mag ik vanavond in het bijzonder twee personen welkom heten, mevrouw Fresco als opperste vertegenwoordiger van de WUR en Loek Buys namens Theater Junushoff.

Deze Aula was van het begin af aan een bijzonder gebouw. Aan de officiële opening van de Aula op 5 april 1935 ging heel wat gesteggel vooraf ondermeer met een prijsvraag met  83 anonieme inzenders, waarbij het ontwerp van de eerste prijswinnaar H.T.Zwiers uit Haarlem geen gemeentelijke bouwvergunning kreeg. Dezelfde architect ontwierp daarna het huidige gebouw met als  belangrijke kanttekening dat het “een monument van dankbaarheid van oud-studenten”was. Die avond van de vijfde april was er een feestdiner met verrukkelijke gerechten als kievietseieren, verse zalm, reerug en piepkuikens. Opvallend met name de kievietseieren begin april al op het menu. Op de achterzijde van de menu-kaart dstond een tekening van een geblinddoekte vrouw die het gebit van een paard keurt met als tekst: een gegeven paard………

In het  jaar 1967 vond de Kamermuziek Wageningen haar thuishaven in de Aula. Het eerste concert vond plaats op 23 oktober 1967 met het Nederlands Kamerkoor olv. Felix de Nobel. Ons ere-lid Paul Leendertz zal een van de heel weinigen zijn, die al vanaf een pril begin  van onze Aula-concerten  als student de concerten bezocht. Door musici en publiek werd de Aula als concertruimte geroemd om zijn akoestiek. Het was en is tot op heden een schitterend aanbod van de Universiteit om ons het gebouw “om niet” aan te bieden voor onze concerten. Zowel publiek als musici hebben de Aula dus al meer dan 50 jaar als onze warme thuishaven kunnen voelen.

Dit afgelopen seizoen heeft de WUR besloten om alle activiteiten  in de Aula op termijn naar de gebouwen op de Campus te verplaatsen en zo werd ons “een Plakkaat van Verlating” voorgelegd met als uitkomst voor ons allen dat het vanavond het  laatste concert in onze geliefde Aula is. Ons Eeuwfeest kunnen we dus helaas hier niet vieren.

Maar nu vanavond voor ons allemaal het doek valt, realiseren wij ons als Bestuur dat we “het gegeven paard” slechts met grote dankbaarheid in de bek mogen zien. Immers dit paard had voor ons een gouden gebit. Vandaar de uitzonderlijk lage toegangsprijzen en de kans om meer geld te besteden aan extra goede musici. De zaal van de Aula heeft  onze kamermuziek landelijk op de kaart gezet. Zo goed als nergens in den lande is er zo’n groot publiek bij elk concert aanwezig, een feest ook voor de musici. Ook al valt het vertrek ons zwaar, we zijn de WUR, hier in de persoon van mevrouw Fresco vertegenwoordigd, zeer dankbaar voor het gulle aanbod van gebruik van de Aula  door haar en haar voorgangers. Ook al gaat de Aula dan voor ons verloren, de kamermuziek in Wageningen zal overleven, dankzij zo’n trouwe vriendenkring tot hopelijk ver na het Eeuwfeest.

Wij hopen, mevrouw Fresco, dat U ons wilt begeleiden in het kader van de verbondenheid van de WUR met de gemeente Wageningen en met ons als kamermuziek-liefhebbers. Wij zullen U deze zomer een uitnodiging sturen om onze gast te zijn bij het openingsconcert  op 15 oktober 2018 in onze nieuwe thuishaven, de Junushoff. In de grote zaal van diezelfde Junushoff vond op 28 oktober 1919 ons allereerste concert plaats met het “Hollandse Strijkkwartet”.

Wij voelen ons als Bestuur heel hartelijk welkom geheten door Theater Junushoff in de persoon van de directeur, Loek Buys. Op bijzonder aantrekkelijk voorwaarden heeft U ons en de kamermuziek een nieuw podium willen verschaffen. Dankzij U kan de kamermuziek  een doorstart maken en warm draaien  voordat we op 28 oktober 2019 een hopelijk spetterend Eeuwfeest in de Junushoff kunnen vieren.  Vandaag de mijlpaal van ruim 50 jaar Aula, in 2019 100 jaar Kamermuziek Wageningen.

Natuurlijk bent U hier niet voor mijn verhaal gekomen maar voor de muziek. Toch hopen wij dat U na afloop van dit bijzondere concert de overgang van Verleden naar Toekomst met ons in de zaal beneden wilt vieren met een glaasje van het een of ander.

Hora est, het woord is aan de muziek.