Home

 

De Stichting voor Kamermuziek Wageningen (SvKW) organiseert in het seizoen 2018 – 2019 weer een serie van zeven concerten plus twee concerten met ‘Jong Talent’, alle op de maandagavond.

Helaas hebben wij de Aula van de WUR als concertlocatie moeten verlaten wegens strengere voorschriften op het gebied van brandveiligheid en ontruiming. Wij zijn erg blij in seizoen 2018 – 2019 al onze concerten te kunnen organiseren in de Grote Zaal van Theater Junushoff.

U kunt via de stichting voor Kamermuziek Wageningen voor de kamermuziekconcerten een abonnement of een abonnement ‘plus’ nemen. Een abonnement blijft – zoals altijd – veel voordeliger dan losse kaartjes. Die koopt u voortaan via www.junushoff.nl of aan de zaal. De kassa van Theater Junushoff is één uur voor aanvang van het concert open. De concerten beginnen om 20:15 uur. Omdat Junushoff veel meer stoelen heeft dan de Aula, verwelkomen wij graag nieuwe abonnementhouders. De wachtlijst is verleden tijd.

 

Van Aula naar Junushoff

Bijna 100 jaar geleden, in 1919, startte de (toen) Vereniging voor Kamermuziek Wageningen met het organiseren van concerten in… Junushoff! Het oude Junushoff was op 27 mei 1880 geopend ‘voor winter- en zomersociëteit, concerten, comedie, talrijke bijeenkomsten en openbare vermakelijkheden’. Tot aan de 2e Wereldoorlog vonden ook de concerten van de Kamermuziek daar plaats, en naar wij aannemen ook in de jaren vlak na 1945.

Wilt u meer weten over de geschiedenis van Junushoff, dan is geschiedenis junushoff 1800-1880/ een goede en leuke bron van informatie.

In 1948 brandde Junushoff tot de grond toe af. Helaas is het archief van de vereniging/stichting Kamermuziek niet meer compleet; waar de concerten in de jaren daarna hebben plaatsgevonden is ons niet bekend. Eind jaren ’50 kwam de Aula aan de Gen. Foulkesweg als concertlocatie in beeld, en na een verbouwing en weer een tijdelijke ‘uithuisplaatsing’ heeft de Kamermuziek Wageningen daar vanaf seizoen 1967 – 1968 tot en met seizoen 2017 – 2018 vrijwel onafgebroken haar concerten georganiseerd.

De doorstart in Theater Junushoff in seizoen 2018 – 2019 zal dus voor iedereen – publiek, musici, bestuur – flink wennen zijn. Het is fijn dat Junushoff ons van meet af aan met open armen heeft ontvangen en alle medewerking verleent. Qua programmering blijft de Kamermuziek volledig zelfstandig. In allerlei opzichten gaan we er op vooruit: betere faciliteiten voor de musici, de mogelijkheid van een drankje voorafgaand aan en na afloop van het concert (ook voor de musici), meer tijd op de dag zelf om het concert in de zaal voor te bereiden etc. Qua akoestiek moeten we helaas inleveren. We hopen echter dat u de technici van Junushoff en ons de tijd gunt om via ‘trial and error’ het best mogelijke uit het akoestische systeem te halen. Het bestuur is er van overtuigd dat er dan als vanouds veel te genieten valt op de kamermuziek-maandagavonden! Wees welkom!